Tarieven

 
Kennismakingsgesprekken:  eerste half uur gratis.
 
Het honorarium voor de werkzaamheden wordt berekend op basis van een uurtarief x de aan de zaak bestede tijd. Het basisuurtarief bedraagt voor ondernemers/instellingen EUR  200,--, exclusief BTW en voor particulieren EUR 170,--, exclusief BTW.
 
Kosten worden doorberekend zoals deurwaarderskosten en griffierechten. Geen toeslag voor algemene kantoorkosten, tenzij er – na overleg vooraf – uitzonderlijke kosten moeten worden gemaakt.
 
Afspraken over vaste tarieven kunnen worden gemaakt. Zo zijn periodieke in-house spreekuren, zaaksbehandeling  of workshops  tegen een vaste prijs mogelijk.
 
Aanpassing van het basisuurtarief jaarlijks o.g.v. algemene prijs- en kostenontwikkeling.